In opdracht van het Europees Parlement maakte Europahuis Ryckevelde het lesmateriaal 'Europe@school - Actieve lessen over de EU' voor alle lidstaten van de EU. 

Wat is het?

'Europe@school - Actieve lessen over de Europese Unie' is interactief lesmateriaal over de Europese Unie voor het secundair onderwijs. Het pakket is modulair (de leerkracht kiest zelf welke onderdelen best bij de leerlingen passen), bevat veel verschillende methodieken (educatieve spelen, een rollenspel van het Europees Parlement, een debatoefening over Europese waarden, ...) en is kant-en-klaar. Het gaat zowel over de historiek, lidstaten, wat de EU doet en beslist, als over de Europese actualiteit.

Dit lesmateriaal is gebaseerd op het oorspronkelijke '28in1' pakket, dat Europahuis Ryckevelde in 2016 ontwikkelde in opdracht van het Informatiebureau van het Europees Parlement in België in het Frans en in het Nederlands. In 2018 herwerkte het Europahuis dit lesmateriaal voor alle lidstaten van de Europese Unie en werd het ook beschikbaar in de 24 officiële talen van de Europese Unie. In 2020 kreeg het lesmateriaal een grondige update.  

Download alle lesmateriaal gratis via deze website. 

 

Modulaire aanpak en actieve methodes

Dit materiaal is populair bij leerlingen en leerkrachten dankzij de keuze voor actieve methodes zoals educatieve spelen, een rollenspel en oefeningen om te leren debatteren
Alle modules van het materiaal kunnen afzonderlijk worden gebruikt. Je kiest als leerkracht zelf de module(s) die het best passen bij jouw leerlingen en hun lesprogramma. Er is bij elke module een lerarenhandleiding. 

Op basis van educatieve principes

“Europe @ school” is ontwikkeld op basis van een aantal educatieve principes. Deze principes staan garant voor creatief en solide lesmateriaal met impact:

  • Op maat van de doelgroep: “Europe@school” is ontwikkeld voor leerlingen tussen de 14 en 18 jaar oud in de hele Europese Unie. Omdat het hier gaat om een brede doelgroep, is gekozen voor een modulaire benadering: de leerkracht kiest de opdrachten die het best aansluiten bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen.
  • Kant en klaar: het materiaal kan direct in de klas worden ingezet en is gebruiksvriendelijk.
  •  Bij de ontwikkeling van dit lesmateriaal zijn leerkrachten en belanghebbenden betrokken. Het materiaal is getest en gebruikt door scholen die deelnemen aan het “European Parliament Ambassador School”-programma.
  • Eigentijds: “Europe@school” maakt gebruik van eigentijdse methodieken en is actueel.
  • Neutraal: de informatie wordt op neutrale wijze gepresenteerd. De leerlingen kunnen hun eigen mening vormen.
  • Creatief en motiverend: “Europe@school” hanteert actieve en moderne methodieken die zowel leerkrachten als leerlingen motiveren om in de klas en op school te werken aan het thema “Europa”.

MODULES VAN EUROPE@SCHOOL

1. Online quiz over de Europese Unie:
- Richtlijnen voor de leerkracht
- De online quiz

2. De EU-lidstaten:
- Richtlijnen voor de leerkracht
- Educatief spel
- Presentatie

3. De EU – geschiedenis & feiten:
- Richtlijnen voor de leerkracht
- Educatief spel
- Presentatie
- Uit te printen tijdlijnen van het Europese integratieproces:

  • Van 6 naar 27 lidstaten
  • Van kolen en staal naar een gemeenschappelijke euro en verder

4. De EU in ons dagelijks leven:
- Richtlijnen voor de leerkracht
- Educatief spel
- Presentatie

5. De waarden van de EU:
- Richtlijnen voor de leerkracht
- Educatief spel
- Debatoefening met stellingen

6. Rollenspel van het Europees Parlement:
- Richtlijnen voor de leerkracht
- Rollenspel met keuze uit een selectie van vijf relevante onderwerpen
- Presentatie ter evaluatie van de oefening

7. Mediageletterdheid:
(Deze module is ontwikkeld door het Europees Parlement, niet door Europahuis Ryckevelde.)
- Educatief spel
- Presentatie

8. Algemene handleiding voor leerkrachten 

Campagne Thuis in Europa

Herbekijk de debatten