Maak van je leerlingen actieve Europese burgers

Het project 'European Parliament Ambassador school' is een samenwerkingsprogramma tussen het Europees Parlement en scholen uit het secundair onderwijs. Het doel is om jongeren aan te moedigen de Europese democratie te begrijpen en eraan deel te nemen.

Het programma biedt opleidingen voor leerkrachten, educatief materiaal, een platform voor het delen van ideeën en betrekt leerlingen. Op elke school zijn een of meerdere senior ambassadeurs (leerkrachten) en junior ambassadeurs (leerlingen) die het project trekken. Alle scholen die de gevraagde activiteiten, zoals vb. een activiteit rond 9 mei, uitvoeren en zo werken aan Europees burgerschap, krijgen de titel van 'European Parliament Ambassador School'. Het gaat om een duurzaam project, met de bedoeling dat scholen groeien in hun ambassadeurschap zodat ze het werken aan burgerschap op termijn inbedden in de schoolcultuur en -visie. 

Europahuis Ryckevelde begeleidt en inspireert alle Belgische scholen in dit project, als geselecteerde partner van het Informatiebureau van het Europees Parlement in België. We staan klaar voor al je EPAS-vragen op epas@europahuis.be of op 050/352720. 

Ontdek het nieuwe EPAS-platform voor Belgische scholen 

Op het nieuwe platform www.epasbe.org kunnen junior en senior ambassadors terecht voor meer informatie en handige documenten. Bovendien bieden de discussiegroepen gelegenheid om in contact te treden met de andere EPAS-scholen en foto's, ideeën of vragen met elkaar te delen.

Bekijk hier alvast een instructiefilmpje over hoe je als junior ambassador het nieuwe platform kan gebruiken. Hieronder vind je een korte presentatie over de rol en de taken van een junior ambassador

Bezoek het EPAS-platform voor Belgische scholen of download de handleiding voor 2020-2021

Campagne Thuis in Europa

Ontdek het hier