Europese thema’s op mensenmaat

Een eengemaakt Europa kan alleen maar bestaan als de Europeanen er zelf achter staan. Het is belangrijk dat mensen begrijpen hoe de EU in elkaar zit (informatie) en hoe ze hun stem kunnen laten horen (participatie).

Europahuis Ryckevelde vertaalt complexe Europese thema’s naar informatie op mensenmaat: Workshops, rollenspelen en simulatie-oefeningen zijn een vast onderdeel van het aanbod. De organisatie maakt gebruik van nauw contact met scholieren, jongeren en volwassenen om ook interactief lesmateriaal over de EU te ontwikkelen voor Europeanen van 10 tot 100 jaar.

Als beweging in het socio-cultureel volwassenenwerk lanceert de organisatie campagnes, participatietools en Europese projecten. Ook kunnen scholen en organisaties in de volwasseneneducatie een beroep doen op Europahuis Ryckevelde voor ondersteuning bij hun internationale avonturen (helpdesk).

 

Missie

Naar een menselijk en democratisch Europa

Europahuis Ryckevelde streeft naar een Europese samenleving waar mensen een stem hebben en ze die stem gebruiken. Daarom werken we aan actief Europees burgerschap.

Actief Europees burgerschap:

  • Europese identiteit: mensen voelen zich verbonden met de EU waarin 500 miljoen Europeanen samenleven.
  • Mee bouwen aan Europa: mensen werken mee aan de EU als politiek project of realiseren Europese samenwerkingsprojecten.

 

Visie

Europa is van de Europeanen

Burgers zijn voor Europahuis Ryckevelde de drijvende kracht van een democratie. Europahuis Ryckevelde gelooft in een efficiënte en effectieve democratische samenleving. Dat werkt niet zonder actieve, wakkere burgers en politici die in dialoog gaan, verantwoordelijk en daadkrachtig zijn. Er is pas echt sprake van democratie als beleid het resultaat is van debat. Kritisch geluid en ruimte voor tegengestelde opvattingen, discussie en debat waar elke burger bij betrokken is, zijn zuurstof voor de democratie.

Europa is er voor de Europeanen

Europahuis Ryckevelde is overtuigd van de noodzaak van Europese samenwerking en gelooft in de unieke meerwaarde ervan. De meest uitgewerkte vorm van Europese samenwerking, de EU, moet grote maatschappelijke uitdagingen aanpakken, op een manier die beantwoordt aan wat de burgers verwachten, en met het algemeen belang als uitgangspunt. Een menselijk en democratisch Europa dus.

Europa moet een waardevol project op mensenmaat zijn

Europahuis Ryckevelde wil bouwen aan een waardevol Europa waar mensen zich Europeaan voelen en actief Europeaan zijn, een Europa waar de mens centraal staat. Daarom is Europahuis Ryckevelde een katalysator voor actief Europees burgerschap. Het versterkt de kennis en democratische vaardigheden van burgers, en traint en activeert ze in hun rol als actieve Europese burgers.

 

Vergeten factoren van de Europese integratie

Oprichter van Europahuis Ryckevelde, Karel Verleye (foto), vond dat de Europese samenwerking zich niet mag beperken tot economische, juridische en technocratische doelstellingen. De EU moet ook aandacht hebben voor waarden als kunst en cultuur, ecologie en mensenrechten. Ook solidariteit, onderwijs en de communicatie tussen de EU en haar burgers moeten in de schijnwerpers komen.

Een waardevol Europa betekent voor Europahuis Ryckevelde dus een Europa waarin de mens centraal staat.

Campagne Thuis in Europa

Herbekijk de debatten