Contactseminarie rond inclusie in de volwasseneneducatie 

Epos organiseert van 26 tot en met 29 september 2022  een Erasmus+ contactseminarie met als thema ‘Supporting  the inclusion of disadvantaged audiences and learners with fewer opportunities’. Tijdens het seminarie krijg je de kans om verschillende organisaties uit binnen- en buitenland te leren kennen, een netwerk uit te bouwen en na te denken over mogelijke individuele mobiliteiten (KA1) of partnerschappen (KA2) binnen dit nieuwe netwerk. Je wisselt ideeën en goede praktijken uit, leert structureel nadenken over noden en doelen binnen je eigen organisatie en gaat praktisch aan de slag met je projectideeën. Bovendien krijg je de kans om alles af te toetsen met een professioneel feedback panel. 

Wie kan deelnemen? 

Personeelsleden uit het volwassenenonderwijs, vertegenwoordigers uit de volwasseneneducatie van publieke en particuliere organisaties, koepelorganisaties, adviesorganen, beleidsmakers, trainers en opleiders. Voorkeur is er voor organisaties die laaggeschoolde volwassen lerenden kunnen betrekken in een projectaanvraag (leermobiliteit en/of een partnerschap voor samenwerking).

Epos heeft 10 plaatsen ter beschikking voor Vlaamse organisaties. Er kan slechts één deelnemer per organisatie geselecteerd worden. Bij de selectie geven wij de voorkeur aan organisaties voor wie dit een eerste aanvraag voor een contactseminarie is.

Praktisch

Het seminarie vindt plaats in Leuven. 

De voertaal van het seminarie is Engels. 

Inschrijven is gratis en alle kosten (inclusief verblijf en maaltijden) worden gedekt door EPOS. 

De deadline voor kandidaturen is 12 juni 2022. inschrijven doe je hier

Campagne Thuis in Europa

Herbekijk de debatten