2022 start met niet alleen met een heel boeiend en goed gevuld jaarprogramma maar ook met een nieuwe directeur. Sanne is geen onbekende van het Europahuis. Ze zetelde een aantal jaren geleden al in de Algemene Vergadering vanuit de Stad Brugge en maakte het afgelopen jaar deel uit van het Bestuur. Daarin liet ze zich opmerken door een grote kennis van organisatorische zaken en een sterke interesse voor de inhoudelijke werking.  Ze neemt de fakkel over van Machteld die na meer dan tien jaar de organisatie verlaat. “Ik wil Machteld bedanken voor al haar werk voor het Europahuis Ryckevelde. De fantastische vormingen die ze heeft uitgewerkt, de oneindige Europakennis die ze bijdroeg aan de beweging en haar enthousiasme waarmee ze honderden mensen heeft laten proeven van de Europese Unie. Maar zeker ook voor de warme overdracht. Het zijn heel grote schoenen om te vullen”

Het Europahuis Ryckevelde heeft een lange weg afgelegd en zich al meer dan één keer hervormd. Sanne wilt in de eerste plaats alle groei en kennis van de beweging consolideren en verder inzetten op de interessante weg die het Europahuis is in gegaan.  “Er zitten ontzettend veel boeiende projecten, vormingen en participatietrajecten in de pijplijn. We willen ons team sterker maken om op deze manier nog meer mensen te kunnen bereiken en te laten participeren aan het Europese beleid. Ik kijk er naar uit om met het enthousiaste team en de vele interessante partners verder te timmeren aan de weg die het Europahuis is in geslagen”

Christophe Boval, voorzitter van het Europahuis Ryckevelde, zegt nog: “Het Bestuur heeft er het volste vertrouwen in dat het Europahuis Ryckevelde onder leiding van Sanne en met de enthousiaste medewerking van de teamleden verder zal excelleren in het aanbieden van vormingen en lesmateriaal over Europa en het uitwerken van projecten rond burgerparticipatie op Europees niveau.

Tevens wil het bestuur van deze gelegenheid gebruik maken om, dankbaar terugblikkend op wat ze heeft nagelaten, Machteld het allerbeste te wensen in haar verdere carrière”.

Campagne Thuis in Europa

Herbekijk de debatten