Machteld Boussemaere nieuwe directeur van Europahuis Ryckevelde

Na meer dan tien jaar inzet voor de organisatie neemt Machteld de leiding van het Europahuis op zich. Ze neemt daarbij de fakkel over van Inés Verplancke, die de organisatie het laatste decennium liet uitgroeien tot een kwaliteitsvolle en professionele vzw.

"Onder Inés groeide de organisatie van een louter educatief centrum tot een erkende 'beweging' binnen het sociaal-cultureel werk. Daarnaast bouwde ze de onderwijswerking verder uit en trok ze heel wat nieuwe Europese projecten aan. Met de verhuis naar een modern pand in het centrum van Brugge maakte Inés van het Europahuis een professionele organisatie", blikt Machteld terug.

Met Machteld krijgt de organisatie een directeur die op deskundige wijze en met respect voor het verleden de organisatie verder wil versterken: “Het Europahuis staat bekend voor haar kwalitatieve en creatieve vormingen en lesmateriaal over Europa. Uiteraard wil ik dit aanbod verder uitbouwen. Daarnaast zetten we ook meer en meer onze schouders onder projecten rond burgerparticipatie op Europees beleidsniveau. Samen met het energieke team sta ik te popelen om in de toekomst nog meer verbindende en innovatieve participatieprojecten uit te bouwen. Daarmee willen we mensen aanzetten om het Europees beleid kritisch onder de loep te nemen en tegelijk constructief mee te bouwen aan het Europa van de toekomst. We doen dit ook liefst in samenwerking met partnerorganisaties, omdat we geloven dat - net zoals in Europa - de krachten bundelen een beter resultaat oplevert.

Léonce Bekemans, voorzitter van Europahuis Ryckevelde, is enthousiast over de benoeming: “Wij zijn overtuigd dat met de aanstelling van Machteld als directeur het Europahuis alle troeven in huis heeft om met succes verdere stappen te zetten in de inhoudelijke en organisatorische versterking. Met haar krijgt de ingezette professionalisering stabiliteit én perspectief om de uitdagingen in het veranderend landschap met de nodige motivatie en creativiteit aan te pakken. Zij en het vernieuwde team hebben daarvoor het volle vertrouwen van het Bestuur en de Algemene Vergadering.

Wij wensen Machteld Boussemaere alle succes toe als nieuwe directeur.

Campagne Thuis in Europa

Herbekijk de debatten