In alle stilte is er op Europees niveau naast corona en de brexit ook vanalles aan het gebeuren op vlak van asiel en migratie. En dat is nodig: nog nooit waren er wereldwijd zoveel mensen op de vlucht als vandaag. Op het einde van 2019 telde de VN-Vluchtelingenorganisatie bijna 80 miljoen vluchtelingen

Om de situatie in de EU het hoofd te kunnen bieden, stelde Ursula von der Leyen in september 2020 een nieuw asiel- en migratiepact voor, maar lang niet alle staats- en regeringsleiders zien dat voorstel zomaar zitten. Er zullen dus nog stevige discussies volgen over welke weg het asiel- en migratiebeleid van de EU in de toekomst zal inslaan. 

Maar welke maatregelen nam de EU al in het verleden? En welke veranderingen zijn er op til? 

Lees er alles over in ons geüpdatete dossier

Campagne Thuis in Europa

Herbekijk de debatten