Nog nooit waren zoveel mensen wereldwijd op de vlucht als nu. Een deel daarvan zoekt zijn toevlucht ook in Europa en dat roept vaak sterke emoties op.

Hoe zou de Europese Unie dit best aanpakken? Dat was de inzet van het migratiedebat in de Universiteit Antwerpen op dinsdag 27 november. Het debat werd ingeleid door Rolf Falter (bekijk hier zijn presentatie) en Prof. Peter Bursens (UA - Bekijk hier zijn presentatie), en gemodereerd door Rob Heirbaut (VRT). 

Bekijk hier alvast het videoverslag van deze avond:

De aanwezige Europarlementsleden en experts hadden elk hun eigen kijk op een ‘humaan’ asielbeleid. Voor Wies De Graeve van Amnesty International België Vlaanderen moeten er meer veilige en legale migratieroutes komen, en meer solidariteit en spreiding binnen de EU. Anneleen Van Bossuyt, Europees parlementslid voor N-VA, vult dit beleid anders in: pushbacks van vluchtelingen naar opvangkampen in Noord-Afrika en een betere bewaking van onze buitengrenzen spelen een cruciale rol voor haar en haar partij. Hans Van Scharen, medewerker en vervanger van Groen Europarlementariër Bart Staes, deed ons stilstaan bij de redenen waarom mensen vluchten. Pas als de oorzaken van migratie ter plaatse worden aangepakt, gaan mensen stoppen met vluchten. Professor en migratie-expert Johan Wets slaagde erin om de oplossingen te kaderen in een breder en toekomstgericht verhaal. Met als motto “Minds are like parachutes. They only work when open”, overtuigde hij het publiek om te gaan naar een geïntegreerd migratiebeleid dat op alle niveaus werkt (Europees, federaal, lokaal,…), en dat alle sectoren, zoals arbeid en handel, betrekt. Een tabula rasa van het huidige migratiebeleid is daar misschien wel voor nodig. (Bekijk de presentatie van Prof. Wets hier)

Bogdan Vanden Berghe van 11.11.11 (bekijk zijn video hier) en Gerolf Annemans van Vlaams Belang (bekijk zijn video hier) kwamen ook even tussen met een videoboodschap.


De visies van Bart Staes en van Prof. Johan Wets konden de meeste aanwezigen overtuigen, zoals bovenstaande uitslag van de stemming toont.

Tussentijds en op het einde konden de aanwezigen online stemmen op de spreker die hen het meest had overtuigd. Wie won dit debat, volgens de stemmen? … In de 1e ronde won Hans Van Scharen van Groen met een grote voorsprong op de anderen, in de 2e ronde deelde Hans de eerste plaats met Prof. Wets.

Heel wat nieuwe ideeën en interessante standpunten dus, maar hoe moet de EU het thema asiel en migratie nu en in de toekomst aanpakken? Aan het eind van het debat was er consensus: de EU kan momenteel al heel veel doen, zoals financiële hulp aan vluchtelingenkampen, maar ook dictatoriale staten veroordelen, zoals Venezuela. Op lange termijn zal het belangrijk zijn om met één Europese stem te spreken die los staat van de verschillende visies en partijen binnen de EU. Enkel zo zullen er structurele maatregelen kunnen genomen worden, die niet geblokkeerd worden door stoerdoenerij van Europese regeringsleiders in de Europese Raad.

Dit debat was een samenwerking tussen het Liaisonbureau van het Europees Parlement in België, Europahuis Ryckevelde, Europe Direct Antwerpen en de studentenvereniging Europakring Antwerpen.

Meer Europa-debatten volgen in het voorjaar 2019. 

 

 

 

Campagne Europese verkiezingen

Hoe heb jij gestemd?