Heb je als school, bedrijf, lokale overheidsinstantie of organisatie interesse in Europese projecten, maar ken je de verschillende opties nog niet? Schrijf je in voor een van deze workshops en kom er alles over te weten op 14 november in Gent!

Programma: 

9.00 u.    Ontvangst
9.30 u.    Verwelkoming – Ben jij klaar voor Europese projecten? (Kaatje Gevaert en Tanja Vanhove, beleidsmedewerkers Provincie West- en Oost-Vlaanderen)
10.30 u.    Workshops: reeks 1  

 • Workshop 1: Europa voor de Burger (Jill Everaerdt, NCP Europa voor de Burger)

 • Workshop 2: Scheldemondfonds en Lerende Euregio Scheldemondfonds (Stuey Hamelink, beleidsmedewerker Euregio Scheldemond)

 • Workshop 3: Erasmus + (volwasseneducatie) (Renilde Reynders, NCP Erasmus +)

 • Workshop 4: Leren van en in het buitenland (voor scholen) (Inés Verplancke, coördinator Europahuis Ryckevelde)

 • Workshop 5: Inkijk post 2020 door VLEVA - laatste projectoproepen 2014 - 2020 (Simon De Coster, liaisonofficer, VLEVA)

11.15 u.    Koffiepauze met standenmarkt

11.45 u.    Workshops: reeks 2

 • Workshop 1: Europa voor de Burger (Jill Everaerdt, NCP Europa voor de Burger)

 • Workshop 2: Scheldemondfonds en Lerende Euregio Scheldemondfonds (Stuey Hamelink, beleidsmedewerker Euregio Scheldemond)

 • Workshop 3: Erasmus + (volwassenonderwijs) (Renilde Reynders, NCP Erasmus +)

 • Workshop 4: Leren van en in het buitenland (scholen) (Inés Verplancke, coördinator Europahuis Ryckevelde)

 • Workshop 5: Inkijk post 2020 - laatste projectoproepen 2014 -2020 (Simon De Coster, liaisonofficer, VLEVA)

12.30u    Broodjeslunch en netwerkmoment - standenmarkt

 

Zijn deze programma’s/workshops iets voor jou? Schrijf je dan hier in!

 

Dit zijn de verschillende programma's/fondsen die besproken worden: 

 • Scheldemondfonds: Het Scheldemondfonds is een volledig autonoom subsidieprogramma en staat los van de Europese criteria. Jaarlijks storten de provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland 75.000 euro in het fonds. Hiermee subsidieert de Euregio Scheldemond projecten inzake grensoverschrijdende arbeidsmarkt, onderwijs, toerisme, veiligheid, ondernemerschap, …Om in aanmerking te komen voor subsidiëring moet er grensoverschrijdend samengewerkt worden (min. een Nederlandse en een Belgische projectpartner). De partners hoeven niet uit alle drie de provincies te komen. Het project past binnen onze beleidsdoelstellingen van de Euregio Scheldemond. Meer informatie hierover is te vinden in het actieplan van Euregio Scheldemond. Hoe nauwer het project aansluit bij de prioriteitscriteria, hoe groter de kans op goedkeuring. Gezien de beperkte omvang van het fonds worden er in hoofdzaak kleinere projecten gesubsidieerd. Er is een dekking tot 100% van de kosten mogelijk.

 • Lerende Euregio Scheldemondfonds: Via het interregproject 'De Lerende Euregio Scheldemond' kan de Euregio Scheldemond gedurende 3 jaar (tot 2022) kleinschalige grensoverschrijdende initiatieven tussen scholen, bedrijven en overheden mee financieren. De Euregio Scheldemond kan hier tussen komen in de kosten van bijv. busvervoer en catering. De acties moeten zorgen voor een verbetering van de aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in de grensregio. Acties moeten leerlingen, ouders, bedrijven, … bewuster maken van de kansen aan de andere zijde van de grens, zowel op vlak van opleidingen als op vlak van arbeidskansen. Mogelijke acties kunnen zijn: gezamenlijke opleiding ontwikkelen, workshops, stages, kennisuitwisseling, …

 • Erasmus + : Je moet samenwerken met min. 3 partners uit 3 verschillende landen per project. Er wordt gewerkt met 'keyactions'. Bepaalde keyactions zijn jaarlijks anders (afhankelijk van de call) andere keyactions (vb ka2) zijn vast. Ka2 gaat over een partnerschap opzetten en delen van kennis over onderwijs. Erasmus werkt met vaste bedragen die ze uitkeren (dus je moet geen uren bijhouden). Een Erasmusproject in Ka2 heeft een budget van rond de 100 000 euro. Het EPOS (Vlaamse instelling) beoordeelt je aanvraag. Het is op basis van punten, en de eerste en beste aanvragen krijgen geld, tot het geld op is (dus als het beste project al het budget opmaakt dan is dat zo).

 • Leren van en in het buitenland
  Wil je graag enkele dagen op een buitenlandse school meevolgen hoe ze er het systeem van co-teaching in de praktijk brengen? Of een nascholing volgen rond coöperatieve werkvormen of evaluatiemethoden? Of wil je leerlingen laten kennismaken met leeftijdsgenoten uit andere Europese landen? Het kan allemaal binnen de mogelijkheden die subsidieprogramma's voor grensoverschrijdende samenwerking bieden. In deze infosessie leggen we aan de hand van concrete voorbeelden uit op welke manieren je kan leren van en/of samenwerken met collega's uit andere regio's of landen. Daarbij komt het Erasmus+-programma, Buurklassen en het Prins Filipfonds aan bod.

 • Europa voor de burger: Dit programma ondersteunt projecten rond Europese integratie en geschiedenis van overheden en maatschappelijke organisaties. Centraal staat het bevorderen van debat, reflectie en samenwerking op het gebied van herdenken, Europese integratie en geschiedenis. Daarnaast wil het programma de participatie in het (Europese) democratische proces stimuleren. Het programma kent 2 subsidielijnen. Er is de subsidielijn 'Europees herdenken', hier ligt de focus op specifieke gebeurtenissen, bijv. verdrag van Maastricht. Daarnaast is er de subsidielijn “Democratische betrokkenheid en burgerparticipatie”, hier ligt de focus projecten die burgerparticipatie bevorderen, in het bijzonder projecten die aansluiten bij belangrijke EU beleidsterreinen..

 

Adres van evenement: Provinciaal administratief centrum Zuid, Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent
Voor meer info: Europa@oost-vlaanderen.be

Campagne Thuis in Europa

Herbekijk de debatten