In dit wereldhandelsspel ervaren de studenten de handelsverhoudingen in de wereld aan den lijve. Tijdens de oefening spelen ze de rol van regeringsleider van een land. In die hoedanigheid voeren ze zelf handel in een fictieve wereld.

Aan het begin van de oefening verdelen de studenten zich over de aanwezige 'landen' in het lokaal. Elk land vertrekt van een bepaalde positie: sommigen zijn arm, anderen rijk. Iedereen krijgt dezelfde opdracht: creëer zoveel mogelijk welvaart voor je bevolking. Om aan het nodige materiaal (grondstoffen en machines) voor productie te geraken, spelen de mechanismen uit de 'echte' wereldhandel. Voor de arme landen blijkt dit vaak een traumatische ervaring.

Aan het einde volgt er een grondige evaluatie waarbij we aandacht schenken aan de effecten van de globalisatie. Voor de oefening is geen voorkennis vereist.

Waar

Een begeleider van Ryckevelde komt naar je toe (op de school of op een andere locatie die je zelf vastlegde). Je voorziet een voldoende ruim lokaal met genoeg stoelen voor elke student en een 12 à 13 losstaande tafels (er moeten deelgroepjes gevormd worden). Voorzie ook een flip-chart (met stift!) of een bord. De begeleider van Ryckevelde brengt alle spelmateriaal mee en zet het lokaal op voorhand klaar. De begeleider kan idealiter een uur op voorhand al in het lokaal om het klaar te zetten.

Duur

De sessie duurt ongeveer twee uur en een kwartier, pauze inbegrepen.

Deelnemers

Aan de simulatie-oefening kunnen minimum 40 en maximaal 70 studenten participeren.

Prijs

We vragen €5,5 per effectief aanwezige student. We sturen de factuur na de vorming op. Je betaalt altijd voor een minimum van 40 studenten.

 

Dit rollenspel reserveren

Neem je agenda, pin een datum waarop je dit rollenspel wil laten doorgaan en klik hier om te reserveren.   


Ga Internationaal

Hoe internationaal is jouw school of organisatie al?

Campagne Brexit

Ontdek meer